Drevené mosty

Categories: Zaujímavosti
Published on: 2011/09/29

Vzhľadom na to, že už pár rokov sa na Slovensku nestavajú drevené mosty (aspoň o tom neviem), rozhodol som sa urobiť malú reklamu. Všade okolo nás rastie “betónová ďžungľa” a myslím si, že drevené mosty môžu aspoň trochu zmeniť túto všednosť…

Betón je super materiál, ale za posledných pár desiatok rokov si naň ľudia zvykli zrejme natoľko, že už ani nevedia, že existuje aj čosi iné. Investor často vypleští oči a díva sa ako na zjav, keď statik spomenie, že či by ten most nemohol byť z dreva. Nasleduje otázka: “A to sa dá?” (more…)

Mosty a gabiony

Categories: Zaujímavosti
Published on: 2011/07/12

V súčasnosti môžeme na stavebnom trhu zaznamenať veľké množstvo materiálov, Okrem osvedčených konštrukcií z materiálov, ako sú betón, oceľ alebo drevo, sa ponúkajú aj staronové konštrukcie z drôtokamenných košov – gabiónov. Staré preto, že sa používajú už niekoľko desaťročí, a nové z dôvodu ich znovuobjavenia.

Obr.1 Presýpaný most s gabionovými prvkami

Konštrukčný systém gabiónov v takej forme, ako ho poznáme, má dnes už viac ako 130-ročnú tradíciu. Medzi prednosti, ktoré treba spomenúť, patria:

  • dobrý estetický dojem (možnosť použitia rôznych tvarov a farebných odtieňov kamennej výplne, prípadne zazelenania líca),
  • priepustnosť (dokáže plniť plnohodnotnú drenážnu funkciu),
  • rýchla výstavba v každom ročnom období (suchý proces, flexibilnosť prispôsobenia tvaru), (more…)
page 1 of 1
Archív článkov

Welcome , today is Tuesday, 2021/06/15